Wójt Katarzyna Kaźmierczak z wotum zaufania i absolutorium. Radni jednogłośnie „za”

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
11 czerwca 2024

Podczas sesji Rady Gminy Poraj, która odbyła się 10 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Katarzyna Kaźmierczak otrzymała wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok. Głosowanie nad absolutorium i wotum zaufania dla wójt poprzedzone było zatwierdzeniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu oraz debatą nad raportem o stanie gminy za 2023. Wotum zaufania i absolutorium radni udzielili jednogłośnie.

Radni Gminy Poraj docenili realizację ubiegłorocznego budżetu. Przy podjęciu uchwały o wotum zaufania "za" byli wszyscy radni.

Podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. W tym przypadku "za" również opowiedzieli się wszyscy radni.

Radni głosowali nad uchwałą o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Poraj za 2023 rok. Za absolutorium radni opowiedzieli się jednomyślnie.

Udzielenie Wójt absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w 2023. Potwierdzeniem prawidłowej pracy Wójta Gminy Poraj, są także pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, które poprzedziły sesję, a które na sesji zaprezentowali skarbnik Gminy Poraj Anna Kukla i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kisiel.

Wójt Katarzyna Kaźmierczak podziękowała pracownikom Urzędu, kierownikom i pracownikom jednostek oraz sołtysom i radom sołeckim za dobrą pracę przy wykonywaniu zadań na rzecz mieszkańców gminy.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie