Dokumenty Strategiczne Gminy Poraj

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Strategia Rozwoju Gminy Poraj na lata 2016-2026
http://poraj.bip.net.pl/?a=4664

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poraj na lata 2017 – 2023 
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=4949

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poraj
http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4578

Plan mobilności dla gminy Poraj na lata 2016-2026
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=4895