Przebudowa drogi gminnej ul. Ludowej w Choroniu, numer drogi 625157 S

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”

 

Gmina Poraj przystąpiła do realizacji operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ludowej w Choroniu, numer drogi 625157 S” w ramach poddziałania „inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

 

 

Planowany efekt realizacji operacji:

 

Celem projektu jest poprawa drogi dojazdowej do Domu Ludowego oraz obiektu sportowego zlokalizowanego przy ulicy Ludowej na odcinku o długości 796 m.