Diagnoza Problemów Społecznych. Ankieta

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 września 2023

Informujemy, że od 29 sierpnia do 30 września 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Poraj.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w linku:

LINK: http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/f7b9146606e713235

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Link dla pracowników Instytucji Pomocowych tj. pracowników ZI, GKRPA, urzędu, ops, szkół, kuratorów, policji, bibliotek itp.

LINK: http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/485d147b64391328c 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie