Ankieta dla seniorów Gminy Poraj 60+

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
11 kwietnia 2023

Seniorzy Gminy Poraj, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli zdiagnozować problemy, oczekiwania i potrzeby osób starszych. Ankieta inicjuje działania związane z wypracowaniem gminnej polityki senioralnej. Badania ankietowe przeprowadzają wspólnie Urząd Gminy Poraj i Stowarzyszenie Seniorów Wigor Gminy Poraj. Niniejsza ankieta ma charakter poglądowy i jest anonimowa.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym.

Poznanie Państwa opinii pozwoli zdiagnozować problemy, oczekiwania i potrzeby osób starszych.

Badanie jest przeprowadzane na potrzeby polityki senioralnej w Gminie Poraj.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, którą można wypełnić w 3 dostępnych poniższych wariantach:

- w Urzędzie Gminy Poraj (dostępna na Biurze Podawczym, parter)

- wydrukowanie jej (dostępna tutaj w wersji PDF) i dostarczenie do Urzędu Gminy Poraj (również Biuro Podawcze lub pocztą)

- wypełnienie wersji elektronicznej dostępnej pod poniższym linkiem:

LINK DO ANKIETY

Termin na wypełnienie ankiety mija 30 kwietnia 2023 roku.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie