Termomodernizacja OSP

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Raport z konsultacji społecznych projektu:

 

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj – etap I (OSP)

 

W 2015r. trwały prace nad przygotowaniem dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poraj” – w tym: konsultacje społeczne, m.in. w ramach przeprowadzonej ankietyzacji wśród społeczności lokalnej. W dokumencie  zostało wymienione działanie: Termomodernizacja obiektów publicznych – etap I. W zakres działania wchodzi realizacja projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj – etap I (OSP)”.

Jednocześnie konieczność realizacji projektu wynika również z potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną (m.in. podczas zebrań i spotkań z mieszkańcami) oraz użytkowników obiektów będących przedmiotem przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

Poraj, 21.03.2016r.