Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego gmina poraj

 

Gmina Poraj przystąpiła do realizacji projektu pn. 

Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego
na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w Jastrzębiu

Projekt jest współfinansowany ze środków: 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
podziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT


Wartość całkowita projektu: 588.791,60 zł

Dofinansowanie: 559.352,02 zł