Kontrola palenisk

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

kontrola palenisk domowych 

Podstawa prawna

Gminy województwa śląskiego, realizując zapisy uchwały antysmogowej podjętej w 2017 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego, są zobowiązane do prowadzenia kontroli palenisk domowych.

Kontrole przeprowadzają pracownicy urzędów gmin wyznaczeni przez wójtów. Kontrolerzy sprawdzają jakim rodzajem paliwa stałego mieszkańcy ogrzewają budynki mieszkalne i zwracają uwagę przede wszystkim na to, czy w piecach centralnego ogrzewania są spalane odpady. Mieszkańcy, którzy łamią zakazy zawarte w uchwale antysmogowej, mogą spodziewać się również kontroli interwencyjnych z policją oraz wysokich kar.

Kiedy prowadzone są kontrole?

Samorządy gminne mają obowiązek prowadzić kontrole instalacji spalania paliw stałych po ogłoszeniu ostrzegawczym (poziom II, który jest ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości
100 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu PM10) oraz po ogłoszeniu alarmowym (poziom III, który jest ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu PM10). Po ogłoszeniu alarmu smogowego, gmina niezwłocznie musi przeprowadzić co najmniej 5 kontroli. Jest to limit narzucony dla gmin i miast poniżej 50 tys. mieszkańców. Kontrole podczas alarmu smogowego mogą występować zarówno w dni powszednie jak i weekendy lub dni świąteczne.

Poza kontrolami wymaganymi przez program ochrony powietrza wynikający z ustawy antysmogowej
w gminach prowadzone są też kontrole palenisk na podstawie zgłoszeń mieszkańców. Wtedy najczęściej razem z upoważnionymi pracownikami działania prowadzi również dzielnicowy. Takie kontrole prowadzi również Straż Miejska.

Obowiązek gmin w zakresie kontrolowania instalacji spalania paliw stałych podlega kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, gminom grożą wysokie kary finansowe.

Z każdej kontroli sporządzany jest protokół, który powinien być podpisany przez właściciela nieruchomości. Zgodnie z art. 379 ustawy o prawie ochrony środowiska, mieszkańcy mają obowiązek wpuścić kontrolujących na teren nieruchomości.

Dla przypomnienia!

Przypominamy, że zakazane jest spalanie:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla
  • mułów i flotokoncentratów węglowych  oraz mieszanek  produkowanych z ich wykorzystaniem
  • paliw, w których udział masowy węgla  kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%
  • biomasy stałej (np. drewna), której wilgotność przekracza 20%.