Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko - etap II

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego gmina poraj

Poraj, 26.11.2019 r.

 

 

Raport z konsultacji społecznych projektu:

Budowa kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - etap II

 

W 2015 r. trwały prace nad przygotowaniem dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Poraj na lata 2016-2026 – w tym: konsultacje społeczne w formie badań ankietowych oraz warsztatów wśród społeczności lokalnej. W dokumencie została ujęta konieczność realizacji inwestycji w zakresie poprawy dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej, będąca rezultatem prowadzonych konsultacji społecznych.

Jednocześnie konieczność wdrożenia projektu wynika również z oddolnych potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną (m.in. podczas zebrań i spotkań z mieszkańcami zwłaszcza miejscowości Żarki Letnisko) oraz potencjalnych użytkowników nowej infrastruktury.