Wykaz

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

                                                            Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych

                                                            Straż Pożarnych RP w Poraju

Prezes – Mariusz Karkocha
Wiceprezes – Paweł Krzyczmonik
Komendant Gminny – Tomasz Marchewka
Sekretarz – Anna Trąbska
Skarbnik – Tomasz Czerniak
Członek Prezydium – Przemysław Bąk
Członek – Rafał Marchewka
Członek – Marcin Chwastek
Członek – Marta Janusiewicz
Członek – Przemysław Sawicki
Członek – Jarosław Słabosz
Członek – Sebastian Czajkowski
Członek – Andrzej Kozłowski
Członek – Piotr Pawliszyn
Członek – Przmysław Boroń
Członek – Marek Męcik

Kontakt:

ul. Jasna 21
42-360 Poraj
tel. 34 314 52 51
fax. 43 314 50 06

sekretariat@ugporaj.pl

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Choroniu

Zarząd:

Prezes – Marchewka Tomasz
Wiceprezes/Naczelnik – Męcik Marek
Wiceprezes – Ziembicz Marcin
Z-ca naczelnika – Jędrkiewicz Paweł
Sekretarz – Kowalczyk Klaudiusz
Skarbnik – Chwastek Marcin
Gospodarz – Marchewka Rafał
Kronikarz – Biczak Radosław
Członek – Kowalczyk Maciej 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Zjawiński Włodzimierz
Wiceprzewodniczący –  Ociepka Grzegorz
Członek – Lech Pluta

Kontakt:  

ul. Wolności 70A
Choroń, 42-360 Poraj

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gęzynie

Zarząd:

Prezes – Jan Podsiadlik
Naczelnik – Tomasz Czerniak
Sekretarz – Mirosław Pasek
Skarbnik – Renata Czerniak
Członek – Mateusz Caliński
Gospodarz – Karol Służałek

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący –  Szczypiński Karol
Sekretarz – Caliński Damian
Członek – Siwek Tomasz

Kontakt:

Gęzyn
42-360 Poraj

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu

Zarząd:

Prezes – Przemysław Sawicki
Wiceprezes/Naczelnik – Jerzy Jarkiewicz
Z-ca naczelnika – Bartosz Łągiewka
Sekretarz – Anna Trąbska
Skarbnik – Krzysztof Imiołczyk
Gospodarz – Adam Bajor
Członek – Mirosław Maroń

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Piotr Chwastek
Wiceprzewodniczący – Mateusz Wieczorek
Sekretarz – Kamil Chwist

Kontakt:

ul. Mickiewicza 1A
Jastrząb, 42-360 Poraj

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuźnicy Starej

Zarząd:

Prezes – Konrad Ptak
Wiceprezes/Naczelnik – Piotr Skorupa
Sekretarz – Mirosław Gryc
Skarbnik – Piotr Nita
Gospodarz – Wojciech Nita

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Artur Skorupa
Sekretarz – Grzegorz Musialik
Członek – Paweł Biały

Kontakt: 

Kuźnica Stara 32
42-360 Poraj

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Poraju

Zarząd:

Prezes – Paweł Krzyczmonik
Wiceprezes/Naczelnik – Przemysław Boroń
Z-ca naczelnika – Łukasz Pigoń
Sekretarz – Katarzyna Szydłowska
Skarbnik – Roman Szydłowski
Gospodarz – Konrad Hadziński
Członek – Adrian Gradoń

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Marek Minkina
Sekretarz – Marcin Pluta
Członek – Mateusz Piśkorski

Kontakt: 

ul. Piłsudskiego 9
42-360 Poraj

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Żarkach Letnisku

Zarząd:

Prezes – Jarosław Słabosz
Wiceprezes-naczelnik – Arkadiusz Biały
Wiceprezes – Waldemar Kostarczyk
Z-ca naczelnika – Sebastian Czajkowski
Sekretarz – Sebastian Kamiński
Skarbnik – Marta Janusiewicz
Gospodarz – Marcin Bartnik
Kronikarz – Robert Bączyński
Członek – Marek Gawron

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Damian Zamora
Członek – Damian Świerdza
Członek – Mateusz Pala

Kontakt: 

ul. Akacjowa 4
42-311 Żarki Letnisko

 

 

 

                                Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska

                                im. Hrabiny Stefanii Raczyńskiej

Zarząd:

Prezes – Andrzej Będkowski
Wiceprezes – Sebastian Żurawski
Skarbnik – Andrzej Kamiński
Sekretarz – Ilona Morawiec
Członek Zarządu – Henryka Chołdyk
Członek Zarządu – Włodzimierz Rajczyk
Członek Zarządu – Lidia Szczagiel
Członek Zarządu – Anna Jędrzejkiewicz
Członek Zarządu – Stanisław Borda

Kontakt:

ul. Akacjowa 4
42-311 Żarki Letnisko

tpzl.zarkiletnisko@gmail.com

 

 

 

                          Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Poraj

Zarząd:

Prezes – Michał Grzybowski
Sekretarz – Andrzej Kozłowski
Skarbnik – Marcin Jabłoński
Członek Zarządu – Paweł Krzyczmonik
Członek Zarządu – Andrzej Błoński

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Jerzy Jędryka
Członek – Paweł Churas
Członek – Tomasz Dusza

Kontakt: 

ul. Górnicza 18
42-360 Poraj
tel. 515 015 591
fax. 34 314 50 06

zarzad@polonia-poraj.pl

 

 

 

                      Porajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

                      i Sportu w Poraju

Prezes – Andrzej Pawłowski

Kontakt:

ul. Jasna 21
42-360 Poraj
tel. 34 314 52 51
fax. 34 314 52 51

sekretariat@ugporaj.pl

 

 

 

                      Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ASPERA”

Zarząd:

Prezes – Katarzyna Kaźmierczak
Członek Zarządu – Ewa Matuszczyk
Członek Zarządu – Karolina Sęk
Członek Zarządu – Piotr Matuszczyk

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca - Małgorzata Kitala-Miroszewska
Członek – Renata Bocian
Członek – Marta Drachal
 

Kontakt:  

ul. Piłsudskiego 14
42-360 Poraj

 

 

 

                                     Stowarzyszenie Miłośników Twórczości

                          Janusza Gniatkowskiego „Apasjonata”

Zarząd:

Prezes – Ewa Matuszczyk
Sekretarz – Renata Bocian
Członek Zarządu – Artur Olszar
Członek Zarządu – Wacław Cesarz
Członek Zarządu – Krystyna Maciejewska

Kontakt:

ul. Piłsudskiego 14
42-360 Poraj
tel. 34 314 55 48

gok.poraj@op.pl

 

 

 


           polski związek wędkarski koło poraj           Polski Związek Wędkarski w Poraju

                      Koło PZW nr 66 w Poraju

Zarząd:

Prezes – Włodzimierz Mielczarek
Wiceprezes ds. organizacyjnych – Artur Deska
Wiceprezes ds. sportu – Piotr Szewczyk
Kapitan sportowy – Zbigniew Wolniak
Sekretarz – Sławomir Błoński
Skarbnik – Kamil Maszczyk, tel. 791 249 770
Gospodarz Koła – Józef Zięcina
Komendant Społecznej Straży Rybackiej – Ariel Zimoński, tel. 570 591 171
Rzecznik Dyscyplinarny – Andrzej Banasiak
Członek zarządu – Edward Brymora
Członek zarządu – Zygmunt Będuch

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Ireneusz Zębik
Członek – Józef Pilśniak
Członek – Maciej Sobota

Sąd koleżeński:

Przewodniczący – Marcin Kimla
Członek – Rafał Sawicki
Członek – Zbigniew Łapucha
Członek – Roman Brendzel

Kontakt: 

ul. Księżycowa 9
42-360 Poraj

pzwporaj@gmail.com

 

 

 

                                        Związek Kombatantów RP

Zarząd:

Prezes – Beata Pasek
Sekretarz – Andrzej Kozłowski

Prezes Honorowy – Józef Gajdzik

Kontakt:

ul. Jasna 21
42-360 Poraj
tel. 34 314 52 51
fax. 34 314 52 51

sekretariat@ugporaj.pl

 

 

 

         polski związek niewidomych w poraju                                 Polski Związek Niewidomych w Poraju

                              Zarząd:

                        Prezes – Henryka Celeban
                        Wiceprezes – Krystyna Bodnar-Miler
                        Sekretarz – Antonina Liszczyk
                        Skarbnik – Barbara Pluta
                        Członek – Czesław Merta
                                                Członek – Teresa Bańska
 

Kontakt:

ul. Jasna 21
42-360 Poraj
tel. 34 314 52 51
fax. 34 314 52 51

sekretariat@ugporaj.pl

 

 

 

         stowarzyszenie rozwoju wsi masłońskie                     Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Masłońskie

                     Zarząd:                 

                 Prezes – Agata Neclaw
                 Wiceprezes – Włodzimierz Pyrchla
                 Skarbnik – Barbara Okularczyk

                                                   Kontakt: 

                                               ul. Sportowa 11
                                               42-360 Masłońskie

           wiesmaslonskie@poczta.onet.pl

 

 

 

                                   Uczniowski Klub Sportowy

                                   przy Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Poraju

Zarząd:

Prezes – Rafał Picz

Kontakt: 

ul. Górnicza 18
42-360 Poraj
tel. 34 314 57 29

 

 

 

związek żołnierzy wojska polskiego                              Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

                              Koło Nr 1 w Poraju

Zarząd:

Prezes – Grzegorz Sawicki
Zastępca Prezesa – Piotr Sawicki
Sekretarz – Sławomir Wygaś
Skarbnik – Grzegorz Frącek

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Jarosław Synowiec
Zastępca Przewodniczącego – Arkadiusz Wietrzyński
Sekretarz – Adrian Ligus

Kontakt:

ul. Jasna 21
42-360 Poraj
tel. 34 314 52 51
fax. 34 314 52 51

Grzegorz Sawicki, tel. 665 748 283
gsawicki@wp.pl

zzwp-poraj.wixsite.com

 

 

 

Stowarzyszenie „Mieszkańcy dla bezpieczeństwa”

Anna Zagroba

Kontakt:

tel. 34 314 56 50

azagroba@op.pl

 

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego                             Związek Harcerstwa Polskiego

                             Chorągiew Śląska

                             Hufiec ZHP Ziemi Myszkowskiej

                             Komenda:

Komendant Hufca – pwd. Mateusz Dudek
Skarbnik – pwd. Magdalena Zenderowska
Zastępca ds. programu i pracy z kadrą –
hm. Aneta Jeziorska
Zastępca ds. logistycznych – pwd. Tomasz Szlenk
Członek ds. specjalności – pwd. Karol Zenderowski

                             
23 Reprezentacyjna Drużyna Harcerska

Parasol w Poraju

Drużynowy: 

pwd. Piotr Jadczyk 

Harcówka:

ul. Jasna 21
42-360 Poraj
tel. 34 314 52 51
fax. 34 314 52 51

sekretariat@ugporaj.pl


27 Drużyna Wielopoziomowa

Drużynowa: 

pwd. Agnieszka Hola, tel. 537 201 085

Gromada Zuchowa:

Drużynowy:

dh. Dawid Burzyński

Harcówka: 

ul. Grunwaldzka 14
(na terenie plebanii Parafii pw. MBNP w Żarkach Letnisku,
wejście od ul. Jasnej)
42-311 Żarki Letnisko

hufiec@myszkow.zhp.pl

 

 

 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów                      Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP

                     

                      Koło terenowe w Poraju

Przewodniczący – Andrzej Jasiulek

Kontakt:

ul. 3 Maja 25
(w Gminnym Ośrodku Zdrowia,
wejście od strony GOK)
42-360 Poraj

                           

                              Koło terenowe w Jastrzębiu

Przewodniczący – Edward Kuc

Kontakt:

Budynek Wielofunkcyjny
ul. Mickiewicza 1A
Jastrząb
42-360 Poraj 

 

Koło terenowe w Choroniu

Przewodnicząca – Barbara Skóra

Kontakt:

Dom Ludowy w Choroniu
ul. Wolności 21
Choroń
42-360 Poraj

 

Koło terenowe w Żarkach Letnisku

Klub Seniora „Czarka”

Przewodniczący – Józef Zimoląg

Kontakt:

ul. Akacjowa 4
42-311 Żarki Letnisko

 

 

 

                      Dom Pomocy Społecznej Dla Dorosłych

                      im. św. Brata Alberta 

                      prowadzony przez 

                      Zgromadzenie SS. Albertynek w Poraju

Dyrektor Domu:

Siostra Judyta (Renata Dudziak)

Kontakt:

ul. Jasna 6
42-360 Poraj
tel. 34 314 50 18
fax. 34 314 53 16

dpsporaj@albertynki.pl

 

 

 

                      Stowarzyszenie „Marina Poraj”

Zarząd:

Prezes – Urszula Grzywacz
Wiceprezes – Adam Zaczkowski
Wiceprezes – Paweł Krzyczmonik
Sekretarz – Elżbieta Kciuk
Skarbnik – Katarzyna Grabska
Członek Zarządu – Rafał Picz
Członek Zarządu – Michał Szewczyk
Bosman – Jarosław Jura

Kontakt:

ul. Wojska Polskiego 71
Jastrząb
42-360 Poraj
Jarosław Jura, tel. 784 755 399 (informacje i rezerwacje)

kontakt@marinaporaj.org.pl

 

 

 

                                        Częstochowski Okręgowy Związek Żeglarski

Zarząd:

Prezes – Janusz Kołodziejczuk, tel. 600 032 100
Wiceprezes ds. organizacyjnych – Adam Zaczkowski
Wiceprezes ds. szkolenia – Małgorzata Szczygieł
Wiceprezes ds. technicznych – Piotr Dziedzic
Wiceprezes ds. sportu – Dagmara Potwinowska
Skarbnik – Piotr Klimecki
Sekretarz – Magdalena Wilk

Kontakt:

ul. Broniewskiego 3
42-200 Częstochowa

Port w Poraju:

ul. Wojska Polskiego 71
Jastrząb
42-360 Poraj

czozz@czozz.czest.pl

 

 

 

<img style="float: left