Leśne Skrzaty przyjazne diabetykom

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 lutego 2021

W Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Poraju Leśne Skrzaty odbyło się szkolenie dotyczące opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 w placówce oświatowej, w ramach projektu „Szkoły i przedszkola przyjazne diabetykom”. Szkolenie przeprowadził edukator cukrzycowy Bożena Orzeł, przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę. W szkoleniu wzięli udział wszyscy pracownicy Przedszkola i Żłobka.

Szkolenie obejmowało tematykę z zakresu:
• podstawowej wiedzy o cukrzycy typu 1, na którą chorują dzieci i młodzież,
• niezbędnej, codziennej opieki nad dzieckiem z cukrzycą (przede wszystkim w czasie pobytu dziecka w placówce),
• rozpoznawania objawów niebezpiecznych wahań poziomu cukru (hipoglikemia i hiperglikemia) oraz właściwej reakcji zmierzającej do wyrównania poziomu cukru,
• sposobów udzielania dzieciom pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
• psychologicznych aspektów choroby wpływających na zachowanie dzieci chorych,
• zalecanych sposobów wspomagania ich w przezwyciężaniu skutków cukrzycy w codziennym życiu.

„Udział w szkoleniu podnosi wiedzę i umiejętności oraz przygotowuje nauczycieli i pracowników obsługi do pracy i pomocy Dzieciom i Rodzicom, którzy zmagają się z chorobą na co dzień. Wiedza na ten temat nie wyklucza dzieci i pozwala w 100% uczestniczyć w zajęciach i w zabawach w przedszkolu" - podsumowuje dyrektor Przedszkola Beata Rajczyk.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie