Nowe zasady ochrony przed koronawirusem

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
24 marca 2020

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia od 25 marca 2020 roku wprowadzony został zakaz wychodzenia z domu bez wyraźnej potrzeby życiowej (np. wyjście do pracy, sklepu czy z psem). Zakazane są wszelkie zgromadzenia powyżej 2 osób. W komunikacji publicznej, może podróżować maksymalnie o połowę mniej pasażerów, niż jest miejsc siedzących. Poruszając się musimy utrzymywać dystans minimum 1,5 metra od drugiej osoby. Zostańmy w domu! To czas kwarantanny, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa.

* Ograniczanie przemieszczania się za wyjątkiem:
- Drogi do i z pracy
- Wolontariatu w walce z koronawirusem
- Niezbędnych spraw życia codziennego.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

* Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadzono kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

* W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe ograniczenia, czyli
- ograniczenia w działalności galerii handlowych,
- ograniczenia w działalności gastronomicznej
- ograniczenia w działalności rozrywkowej.

* Zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
Wyjątkiem są wydarzenia, w których uczestniczą członkowie najbliższej rodziny albo osoby pozostające w stałym pożyciu

* Ograniczenie pasażerów w transporcie zbiorowym - dozwolona liczba osób - liczba miejsc siedzących/2 (co drugie miejsce siedzące ma być zajęte)

* Wciąż obowiązuje 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.
Wyjątki: osoby podróżujące w związku z pracą lub służbą.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie