Dziś Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
27 stycznia 2020

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust) to święto obchodzone 27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Zostało uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 r., by uczcić pamięć Żydów pomordowanych w czasie II wojny światowej. Obchody tego dnia odbywają się na całym świecie. W czasie drugiej wojny światowej śmierć w niemieckich obozach zagłady poniosło około 18 milionów ludzi, z czego około 11 milionów – na terenie Polski. Ponad 6 milionów zamordowanych to osoby narodowości żydowskiej – niemal wyłącznie cywile.

Rok 2020 jest rokiem szczególnym ze względu na dwie rocznice związane z pamięcią: 20. rocznicę uchwalenia Deklaracji Sztokholmskiej, na mocy której powstała Grupa Robocza do Międzynarodowej Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Pamięci i Badań nad Holokaustem, dziś International Holocaust Remembrance Alliance; oraz 15. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Holokauście. Oba te wydarzenia miały symbolicznie miejsce 27 stycznia, w dniu rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Dlatego też główne światowe obchody organizowane są w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau.

 Dziś przypada 75. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Najważniejszymi gośćmi obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz są byli więźniowie obozu Auschwitz. 

Motto obchodów: "MAMY STRASZNE PRZECZUCIE, GDYŻ WIEMY"

Program obchodów:

Oficjalne obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz odbędą się na terenie byłego obozu 27 stycznia 2020 r. 

75. ROCZNICA WYZWOLENIA NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO I ZAGŁADY AUSCHWITZ-BIRKENAU – 27 stycznia 2020 r. :

15.30 – GŁÓWNE OBCHODY PRZED BRAMĄ ŚMIERCI BYŁEGO OBOZU AUSCHWITZ II-BIRKENAU
• powitanie – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
• WYSTĄPIENIA GŁÓWNE
– Ocalali z Auschwitz
• wystąpienie – Przedstawiciel „Filarów Pamięci” Ronald S. Lauder
• podziękowania – Dyrektor Miejsca Pamięci Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński
• modlitwy ekumeniczne

17.00 – ODDANIE HOŁDU OFIAROM PRZY POMNIKU W BIRKENAU
Delegacja Ocalałych oraz szefowie delegacji państwowych

BEZPOŚREDNIA RELACJA Z UROCZYSTOŚCI DOSTĘPNA BĘDZIE:

https://www.youtube.com/watch?v=NU0FqE2GvmY

oraz w mediach transmitujących wydarzenie.


Narodowość i liczba ofiar Auschwitz

1,3 mln deportowanych
Niemieccy naziści deportowali do Auschwitz co najmniej 1,3 mln osób ponad 20 narodowości. 400 tys. z nich zostało zarejestrowanych i osadzonych w obozie koncentracyjnym jako więźniowie. Żydzi stanowili 85% wszystkich deportowanych i 90% ogółu zamordowanych.

1,1 mln zamordowanych
Spośród 1,3 mln deportowanych do Auschwitz śmierć poniosło co najmniej 1,1 mln:
900 tys. Żydów zamordowanych w komorach gazowych natychmiast po przybyciu do obozu;
Z 400 tys. zarejestrowanych w obozie więźniów śmierć poniosła połowa – 200 tys. osób, w tym: prawie 100 tys. Żydów, 64 tys. Polaków, 21 tys. Romów, 14 tys. sowieckich jeńców wojennych i ponad 10 tys. więźniów innych narodowości.

 Więźniowie obozu koncentracyjnego Auschwitz

Niemcy uwięzili w obozie koncentracyjnym Auschwitz około 400 tys. osób:
200 tys. Żydów (50% ogółu)
140 tys. Polaków (35%)
25 tys. osób różnej narodowości (6%)
21 tys. Romów (5,3%)
12 tys. jeńców sowieckich (4%)
Wśród 25 tys. osób różnej narodowości najliczniejszą grupę stanowili Czesi (9 tys.), oprócz nich w obozie znaleźli się także: Białorusini (6 tys.), Niemcy (4 tys.), Francuzi (4 tys.), Rosjanie (1,5 tys.), Jugosłowianie (głównie Słoweńcy, ale też Chorwaci i Serbowie) i Ukraińcy. W niewielkiej liczbie (grupy od kilku do kilkudziesięciu osób) w obozie osadzono też więźniów m.in. z: Albanii, Belgii, Danii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Węgier, Włoch (kolejność alfabetyczna, nieodzwierciedlająca liczebności).

 Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Muzeum Pamięci Auschwitz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie