W jedności siła. Związek Subregionu oficjalnie powołany

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
6 listopada 2019

Gminy i powiaty regionu częstochowskiego powołały do życia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Działalność Stowarzyszenia jest w dużej mierze związana z koordynacją, planowaniem i wdrażaniem Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zgromadzenie ogólne Członków odbyło się we wtorek 5 listopada w Częstochowie. Gminę Poraj reprezentowała wójt Katarzyna Kaźmierczak. Powołanie wspólnej organizacji pomoże skuteczniej walczyć o środki unijne.

We wrześniu przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego podjęli decyzję o dalszej współpracy na rzecz rozwoju regionu poprzez realizację inwestycji. Ustalono, że powstanie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, który będzie koordynować działania, zwłaszcza w zakresie przygotowania strategii rozwoju subregionu północnego. Na zrzeszenie się gmin w strukturach zgodę wyrazić musiały rady gmin. Rada Gminy Poraj wyraziła zgodę na przedostatniej sesji. „Działamy w okresie finansowania 2014-2020, stojąc jednocześnie w przededniu nowej perspektywy finansowej lat 2021-2027. Gmina Poraj nie stoi biernie z boku, nie przygląda się, tylko aktywnie i dynamicznie uczestniczy w procesach skutecznego zabiegania o środki unijne. Działamy wspólnie wraz z ponad trzydziestoma gminami z regionu częstochowskiego. Ta forma dotychczasowej współpracy się sprawdziła. Dlatego poszliśmy o krok dalej i postanowiliśmy powołać związek, skupiający gminy naszego subregionu, który w nowym okresie finansowanie, jeszcze skuteczniej będzie się starał o pozyskiwanie środków unijnych na realizację inwestycji” – podsumowuje Katarzyna Kaźmierczak, wójt Gminy Poraj. Zgromadzenie Ogólne członków odbyło się 5 listopada, w Sali sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowie. Powiat Myszkowski podczas Zgromadzenia reprezentował Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk oraz burmistrzowie i wójtowie gmin: Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Wójt Poraja Katarzyna Kaźmierczak, Wójt Niegowy Mariusz Rembak. Przystąpienie do Stowarzyszenia niesie ze sobą szereg korzyści wynikających z uczestnictwa w procesie planowania lokacji środków inwestycyjnych, jak również szeroko rozumianej współpracy między samorządami wchodzącymi w skład Subregionu. Podczas Zgromadzenia Ogólnego przedstawiciele gmin i powiatów podpisali akt przystąpienia do Związku. Przewodniczącym został Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. W skład Zarządu Związku weszli: Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wójt Przyrowa Robert Nowak i Starosta Kłobucki Henryk Kiepura. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego będzie zajmował się upowszechnianiem i rozwojem idei samorządności lokalnej. Jego zasadniczym celem jest ochrona wspólnych interesów członków Związku – czyli gmin i powiatów, które będą współdziałać na rzecz efektywnego wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Związek ma dbać o wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych. Ważnymi zadaniem Związku będzie reprezentowanie i wyrażanie opinii oraz wspólnych interesów gmin i powiatów Subregionu Północnego w stosunku do administracji rządowej i wojewódzkiej. Członkowie będą również zajmować się przygotowaniem modelu współpracy samorządów w związku z perspektywą gospodarczą na lata 2021-2027. Dzięki powstaniu Związku, samorządy leżące na terenie Subregionu będą miały większe możliwości w rozwijaniu współpracy i wymiany informacji z Sejmikiem i Zarządem Województwa Śląskiego i parlamentarzystami, a także mogą liczyć na wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zakres zadań Związku obejmuje również działania z zakresu opiniowania aktów prawnych, inicjatyw prawodawczych, rozwoju gospodarczego, kulturalnego, oświatowego i społecznego, ochrony środowiska, ładu przestrzennego, wymiany kulturalnej, edukacyjnej i sportowej, wspólnych przedsięwzięć gospodarczych itp. Jest to więc inicjatywa, za którą stoi troska o rozwój aktywnego samorządu, podejmującego aktywność w szerokim zakresie z pożytkiem dla wszystkich członków.

Materiał i foto przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myszkowie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie