Seniorzy odwiedzili diabła Borutę

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 maja 2019

Łęczyca, Tum, Piątek i okolice znalazły się na trasie wycieczki seniorów z Choronia, która odbyła się w czwartek 9 maja. Seniorzy zwiedzili szereg zabytków związanych z Ziemią Łęczycką oraz poznali historię Diabła Boruty. Odwiedzili także miejsca związane z życiem Św. Siostry Faustyny.

Czwartek 9 maja, pomimo momentami chłodnej i deszczowej aury, dostarczył emerytom i rencistom zrzeszonym w chorońskim kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i w innych kołach, szereg atrakcji. Wszystko za sprawą wycieczki zorganizowanej wspólnie przez Zarząd Koła i Urząd Gminy. W ramach tego wyjazdu seniorzy zwiedzili m.in. geometryczny środek Polski w Piątku, wsi położonej niedaleko Łęczycy. Na trasie wycieczki znalazł się również Tum. Tutaj zwiedzali zabytkową kolegiatę NMP i św. Aleksego oraz posłuchali o jej burzliwej historii związanej z pożarami i odbudową. Na murach kolegiaty zobaczyli także odcisk dłoni diabła Boruty, wg legend zamieszkującego podziemia łęczyckiego zamku, który był kolejnym punktem zwiedzania. Zamek Królewski w Łęczycy został zbudowany przez króla Kazimierza Wielkiego, jako jeden z typowych architektonicznych założeń kazimierzowskich, a miało to miejsce najprawdopodobniej w latach 1357-65. W swoich murach zamek gościł również innych polskich władców: Władysława Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta III Wazę. Zapoznali się także w Łęczycy i jej okolicach z nadal żywą kulturą ludową, przejawiającą się w pielęgnowanych do dzisiaj niektórych obrzędach i obyczajach oraz w twórczości miejscowych artystów. Jedną z ważniejszych dziedzin tej sztuki ludowej było od wieków tkactwo o charakterystycznych barwach i wzorach. Zamek, dziś należący do samorządu łęczyckiego udostępniono do zwiedzania muzealnego, a szczególności wystaw archeologicznej, etnograficznej i historycznej. Dziś placówka nosi nazwę Muzeum w Łęczycy. Wycieczkowicze zwiedzili także miejscowość Głogowiec, gdzie w domu, który udostępniony jest do zwiedzania, urodziła się i wychowywała apostołka Miłosierdzia Bożego święta siostra Faustyna Kowalska, a następnie odwiedzili Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich, gdzie została ochrzczona, odbyła pierwszą spowiedź i przyjęła pierwszą Komunię Świętą. Na tym religijnym akcencie zakończono zwiedzanie. „Wycieczka odbyła się dzięki przychylności wójt Katarzyny Kaźmierczak, za co my seniorzy serdecznie dziękujemy” – podsumowuje Barbara Skóra, przewodnicząca Koła. W wycieczce, poza seniorami, uczestniczyli m.in.: dyrektor GOK Magdalena Ryziuk – Wilk, radni Ewa Masłoń i Bartosz Rajczyk, kierownik Andrzej Kozłowski i sołtys Edward Mizera. W planach chorońskich seniorów już następne wyjazdy, które zapowiadają się równie niezwykle atrakcyjnie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie