Przekaż 1% ze swojego podatku

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
6 marca 2019

Na terenie Gminy Poraj działają Organizacje Pożytku Publicznego, którym mogą Państwo przekazać 1% swojego podatku. Dzięki takim środkom organizacje te mogą prowadzić działalność statutową na rzecz mieszkańców naszej Gminy i lokalnych społeczności.

To naprawdę działa i wcale nie jest trudne!

Wystarczy w odpowiednim polu formularza rocznego zeznania podatkowego wpisać nr KRS wybranej organizacji oraz kwotę obliczonego 1% podatku należnego.

Aktualny wykaz Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 z terenu Gminy Poraj:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH IM. ŚW. BRATA ALBERTA PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ALBERTYNEK
KRS: 0000535865

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻAREK LETNISKA IM. HRABINY STEFANII RACZYŃSKIEJ
KRS: 0000298334

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI MASŁOŃSKIE
KRS: 0000036754

Wykaz OPP sporządzony zgodnie z art. 27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn zm.)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie