Płatności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Poraj, dnia 03.01.2018 r.

 ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Poraj informuje, że w 2018 r. nie zmienia się stawka oraz terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Poraj:

 

 

Zadeklarowana segregacja odpadów

Zadeklarowany brak segregacji odpadów

 

 

Nieruchomości zamieszkałe

( ilość zamieszkałych osób )

 

- 1 osoba - 8,50 zł / osoba;

- 2 osoby - 8,00 zł / osoba;

- 3 osoby - 7,50 zł / osoba;

- 4 osoby - 6,50 zł/ osoba;

- 5 osób i powyżej - 6,00 zł/ osoba.

 

 

 

- 1 osoba- 15,50 zł / osoba;

- 2 osoby - 14,50 zł / osoba;

- 3 osoby - 13,50 zł / osoba;

- 4 osoby 11,50 zł /  osoba;

- 5 osób i powyżej - 10,00 zł/ osoba.

 

Nieruchomości niezamieszkałe

( zadeklarowany pojemnik na odpady zmieszane)

 

- pojemnik 80 l – 17,00 zł;

- pojemnik 120 l – 19,00 zł;

- pojemnik 140l - 21,00 zł;

- pojemnik 240 l – 30,00 zł;

- pojemnik 770 l – 60,00 zł;

- pojemnik 1100 l – 86,00 zł;

- pojemnik 7 m3 – 658 zł .

 

 

 

- pojemnik 80 l -28,00 zł;

- pojemnik 120 l - 31,00 zł;

- pojemnik 140l - 33,00 zł

- pojemnik 240 l - 44,00 zł

- pojemnik 770 l - 125,00 zł

- pojemnik 1100 l - 176 zł

- pojemnik 7 m3 -1010 zł

 

 

Nieruchomości niezamieszkałe, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku.

 

 

Stawka ryczałtowa za rok od domku letniskowego, działki lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanej przez część roku: 95,00 zł/rok.

 

Stawka ryczałtowa za rok od domku letniskowego, działki lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe wykorzystywanej przez część roku: 190,00 zł/rok.

 

 

 

Nieruchomości zamieszkałe

 

 

Nieruchomości niezamieszkałe

Nieruchomości niezamieszkałe, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku

 

- styczeń do 10 lutego danego roku;

- luty do 10 marca danego roku;

- marzec do 10 kwietnia danego roku;

- kwiecień do 10 maja danego roku;

- maj do 10 czerwca danego roku;

- czerwiec do 10 lipca danego roku;

- lipiec do 10 sierpnia danego roku;

- sierpień do 10 września danego roku;

- wrzesień do 10 października danego roku;

- październik do 10 listopada danego roku;

- listopad do 10 grudnia danego roku;

- grudzień do 31 grudnia danego roku.

 

- styczeń do 10 lutego danego roku;

- luty do 10 marca danego roku;

- marzec do 10 kwietnia danego roku;

- kwiecień do 10 maja danego roku;

- maj do 10 czerwca danego roku;

- czerwiec do 10 lipca danego roku;

- lipiec do 10 sierpnia danego roku;

- sierpień do 10 września danego roku;

- wrzesień do 10 października danego roku;

- październik do 10 listopada danego roku;

- listopad do 10 grudnia danego roku;

-grudzień do 31 grudnia danego roku.

 

 

 

 

Ryczałt płatny w dwóch równych ratach w terminie:

I rata - do 10 lipca danego roku;

II rata - do 10 listopada danego roku.

  

            Wpłat należy dokonywać bez wezwania na dotychczas obowiązujący indywidualny dla każdego właściciela nieruchomości numer konta podany w poprzedniej informacji o wysokości opłaty.

 

            W razie pytań lub wątpliwości szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Poraj,  ul. Jasna 21, pok. 109 oraz telefonicznie pod nr (34) 314 52 51 wewn. 30.

  

Podstawa prawna :

1) Uchwała Nr 228(XXVI) Rady Gminy Poraj z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Śląsk. z 2016 r. poz. 6573.)

 

2) Uchwała Nr 190(XXIII) 16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Śląsk. z 2016 r. poz. 4761.)