Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 kwietnia 2021

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 lutego 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. wynosiło 5 656,51 zł.

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2021 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

⇒ domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej,
⇒ pomocników rolnika

stanowić będzie 170 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku).

Informacja KRUS

Galeria

  • Powiększ zdjęcie