Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
1 lutego 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Spisu 2021.

Narodowy Spis Powszechny 2021 Gmina Poraj


Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany
przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS.

 

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

⇒ osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
⇒ mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

 

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

⇒  urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
⇒ urzędy wojewódzkie,
⇒ urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

 

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie
na stronie GUS i stronie internetowej: spis.gov.pl

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie