Nieodpłatna pomoc prawna: rozwód, wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej, sprawy alimentacyjne, upadłość konsumencka i inne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 maja 2020

Fundacja Togatus Pro Bono zaprasza mieszkańców Gminy Poraj do udziału w wykładach otwartych on - line prowadzonych przez adwokatów oraz radców prawnych na tematy: sprawa rozwodowa, formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej, sprawy alimentacyjne, upadłość konsumencka i inne.

Wykłady odbędą się w ramach Edukacji Prawnej, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Wyżej wymienione wykłady adresowane są do mieszkańców Powiatu Myszkowskiego.

W ramach spotkania z prawnikiem, poprzez wideo rozmowę na platformie Facebook, przeprowadzony zostanie wykład o danej tematyce, będzie również możliwość zadania pytania w komentarzach oraz ponowne odtworzenie wykładu w dowolnym czasie.

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
1) prawach i obowiązkach obywatelskich;
2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
4) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania, o których mowa, mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

Aby wziąć w nich udział wystarczy skorzystać z poniższych linków:
- Sprawa rozwodowa 21.05.2020 godz. 18:00
Wykładowca: radca prawny Zofia Gałązka
https://www.facebook.com/events/671249380333338/ 

- Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 22.05.2020 godz. 18.00
Wykładowca: adwokat Beata Szarszewska
https://www.facebook.com/events/247855909630416/ 

- Na podstawie i w granicach prawa 25.05.2020 godz. 17.00
Wykładowca: radca prawny Andrzej Dramiński
https://www.facebook.com/events/580932972556291/ 

- Legalność realizacji roszczeń powoda przed sądem 26.05.2020 godz. 17:00
Wykładowca: radca prawny Andrzej Dramiński
https://www.facebook.com/events/247460249938546/ 

- Sprawy alimentacyjne 27.05.2020 godz. 18:00
Wykładowca: radca prawny Zofia Gałązka
https://www.facebook.com/events/279748386735263/ 

- Upadłość konsumencka 28.05.2020 godz. 18.00
Wykładowca: adwokat Beata Szarszewska
https://www.facebook.com/events/2732520706978633/ 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie