Najnowsze dane demograficzne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
2 grudnia 2019

Podczas każdej sesji Rady Gminy, zapoznajemy się z danymi dotyczącymi ewidencji ludności w Gminie Poraj. Dane demograficzne, zaprezentowane zostały także w trakcie listopadowej sesji. Dotyczą one 11 miesięcy tego roku.

I tak:

Liczba mieszkańców ogółem (pobyt stały)- 10657
Kobiety (pobyt stały) - 5599 
Mężczyźni (pobyt stały) – 5058 

Pobyt czasowy ogółem - 226 
Kobiety (pobyt czasowy) – 115 
Mężczyźni (pobyt czasowy) – 111

Urodzenia - 67
Zgony – 116 
Małżeństwa – 53 

Cudzoziemcy (obywatelstwo - pobyt stały; pobyt czasowy)
Ukraińskie - 4;32 
Gruzińskie – 0;2
Białoruskie – 1;2
Francuskie – 1;6
Słowackie – 1;0
Greckie – 0;0
Niemieckie – 0;4
Bułgarskie – 2;0
Kanadyjskie – 0;0
Szwajcarskie – 1;0
Islandzkie – 1;0
Włoskie – 0;1

Ogółem: 11;47.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie