Otwarte konkursy ofert

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

21.01.2020 r.

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Poraj

Wójt Gminy Poraj na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 688) 
ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu 
i kultury fizycznej 
na terenie Gminy Poraj 

http://poraj.bip.net.pl/?a=6254

 

 

 

Ogłoszenie dotyczące II otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Poraj

Wójt Gminy Poraj na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 688)
ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu
i kultury fizycznej
na terenie Gminy Poraj 

Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i kultury
fizycznej na terenie Gminy Poraj  w roku 2019:

 

  

 

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Poraj

Wójt Gminy Poraj na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 688) 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu 
i kultury fizycznej 
na terenie Gminy Poraj 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i kultury
fizycznej na terenie Gminy Poraj  w roku 2019: