Otwarte konkursy ofert

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i kultury fizycznej
na terenie Gminy Poraj w roku 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i kultury fizycznej
na terenie Gminy Poraj  w roku 2019 - Decyzja Wójta Gminy Poraj z dn. 09.01.2019 r.