Biały Orlik

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Godziny otwarcia:

Przez 7 dni w tygodniu od 10.00 do 20.00  *

Przerwa techniczna 14.00 – 15.00

* W niektórych godzinach lodowisko może być zarezerwowane dla szkól z gminy Poraj oraz grup zorganizowanych. Kontakt w sprawie rezerwacji lodowiska: Andrzej Pawłowski tel. 515 053 161 lub u osoby obsługującej lodowisko.

 

Wstęp i wypożyczanie łyżew za darmo.

W ofercie ponad 120 par łyżew

Gminne Lodowisko „Biały Orlik”, funkcjonuje na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012” przy Gimnazjum w Poraju. Powstało staraniem Urzędu Gminy Poraj, w ramach ministerialnego programu zimowych obiektów sportowych. Ma powierzchnię ponad 400 m2 o wymiarach 18m na 23m. Z głośników zewsząd dobiega głośna muzyka, a kolorowe światła dopełniają reszty fantastycznej atmosfery tego miejsca.

 

REGULAMIN LODOWISKA BIAŁY ORLIK

 1. Administratorem lodowiska jest Urząd Gminy Poraj.
 2. Lodowisko jest czynne codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00
 3. W przypadku organizowania imprez sportowych i okolicznościowych oraz treningów harmonogram korzystania z lodowiska może ulec zmianie.
 4. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
 1. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może zostać zamknięte.
 1. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 45 osób.
 2. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
 1. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 1. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami
 1. Zaleca się jazdę w kaskach, nakolannikach, nałokietnikach i w rękawiczkach, szczególnie dzieciom do lat 10.
 1. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych. Zaleca się aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne.
 1. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas korzystania z niego. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 1. Jazdy na płycie lodowiska odbywa się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
 2. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska.
 3. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
 • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska – z wyjątkiem zawodów sportowych oraz treningów specjalistycznych,
 • siadania na bandach okalających lodowisko,
 • rzucania śniegiem,
 • jazdy z dziećmi na rękach,
 • wnoszenia na taflę lodowiska oraz spożywania napojów i jedzenia,
 • niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu bez łyżew,
 • stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, np.; jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i innych niebezpiecznych zabaw,
 • wprowadzania zwierząt,
 • chodzenia na łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
 1. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania w obiekcie osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 2. Za uszkodzenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na teren obiektu Administrator nie odpowiada.
 3. Za rzeczy pozostawione w szatni (namiot) obsługa nie odpowiada
 4. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.
 5. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
 6. W przypadku stwierdzenia szkód osoby odpowiedzialne za dokonanie zniszczeń zostaną obciążone materialnie.
 1. Wypożyczalnia łyżew jest bezpłatna. Łyżwy wypożycza się na 60 minut za kaucją zwrotną 100 PLN lub za dobrowolnym pozostawieniem dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie łyżew osoba wypożyczająca odpowiada materialnie.
 3. Osoby łamiące zasady niniejszego regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
 1. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
 2. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować Policję – tel. 997, a w razie wypadku Pogotowie ratunkowe Tel. – 999,

Przerwa konserwacyjna na czyszczenie tafli lodowej odbywa się codziennie 14.00 – 15.00 a w każdy poniedziałek od 14.00 – 16.00

Godz. funkcjonowania lodowiska mogą ulec zmian.