Gmina Poraj

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu

inwestycje gmina poraj                                                                                                                inwestycje gmina poraj

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Gmina Poraj przystąpiła do realizacji operacji
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej i Polnej”
mającej na celu poprawę podstawowych usług na obszarach wiejskich,
obejmująca budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrząb
w ulicach Nadrzecznej, Zielonej i Polnej.

Operacja ta warunkuje rozwój społeczno-gospodarczy
oraz przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem projektu jest redukcja zanieczyszczeń środowiska
wód podziemnych i powierzchniowych
w miejscowości Jastrząb.

 

Efektami realizacji projektu będą: