Gmina Poraj

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

PSZOK Poraj

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów znajduje się przy ul. Słonecznej 17A w Poraju
(teren firmy ZŁOMOTEX).

PSZOK czynny jest w środy w godz. 12.00-15.00, w soboty w godz. 9.00-12.00
(z wyjątkiem świąt).

 

Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można oddawać odpady komunalne selektywnie zebrane takie jak:

 

Do odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych przez PSZOK nie należą:

 

PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych, ani powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

 

W celu pozostawienia odpadów na terenie PSZOK należy wypełnić dokument zawierający:

 

Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa, zapisami Regulaminu oraz mogłoby zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi.

Na żądanie obsługi PSZOK dostarczający odpady zobowiązany jest do okazania zawartości worka
z odpadami celem ich weryfikacji. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym.

 

Wszelkie informacje o funkcjonowaniu PSZOK- u można uzyskać: