Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

PSZOK Poraj

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów znajduje się przy ul. Słonecznej 17A w Poraju
(teren firmy ZŁOMOTEX).

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, w soboty w godz. 8.00-13.00
(z wyjątkiem świąt).

 

Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można oddawać odpady komunalne selektywnie zebrane takie jak:

 • odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych drzew i krzewów, urobek
  z koszenia oraz liście
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • akumulatory i zużyte chemikalia
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 1 m3 miesięcznie z nieruchomości (nie dotyczy materiałów zawierających substancje niebezpieczne,
  np. papa, smoła, asfalt, eternit)

PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych, ani powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

 

W celu pozostawienia odpadów na terenie PSZOK należy wypełnić dokument zawierający:

 • adres nieruchomości, z której pochodzą odpady
 • imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady
 • rodzaj dostarczonych odpadów
 • datę dostarczenia odpadówpodpisaną klauzulę o następującej treści: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone w gospodarstwie domowym z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Poraj”
 • podpisaną klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonej ewidencji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Poraj zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922)” .

 

Obsługa PSZOK może dokonać kontroli osób dostarczających odpady poprzez sprawdzenie dokumentu potwierdzającego dokonywanie wpłat z tytułu gospodarowania odpadami na rzecz Gminy Poraj lub informację o opłatach wystawionych przez Urząd Gminy Poraj.