Gmina Poraj

2018 r.

Powiadomienia Wojewódzkiego Centrum Kryzysowego w Katowicach 
o jakości powietrza w województwie śląskim w 2018 roku: