Gmina Poraj

Zadania

Głównym zadaniem Centrum Integracji Społecznej w Poraju jest odbudowa i podtrzymanie u osób wykluczonych społecznie zdolności do ponownego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy.

Zadania Centrum Integracji Społecznej w Poraju są realizowane poprzez: