Gmina Poraj

Honorowy Obywatel Gminy Poraj

Honorowe Obywatelstwo Gminy Poraj jest wyrazem najwyższego wyróżnienia za wybitne indywidualne zasługi dla Gminy Poraj, w szczególności w zakresie tworzenia wspólnego dobra, przyczyniania się do rozwoju Gminy, popularyzacji wiedzy i historii o naszej „małej ojczyźnie”, a także wspierania jej społeczności.

Tytuł ten jest zaszczytem i wspaniałym dowodem uznania dla osób będących prawdziwym autorytetem moralnym, mających szczególnie trwały i niepowtarzalny wkład w lokalną historię, rozwój, znaczenie i sławę Gminy Poraj.

Honorowe Obywatelstwo Gminy Poraj nadaje Rada Gminy Poraj w drodze uchwały, zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.), na podstawie której organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego, m.in. w zakresie wewnętrznego ustroju gminy.

 

 

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Poraj otrzymali:

 

 Honorowy Obywatel Gminy Poraj - Jan Paweł II

 

 Honorowy Obywatel Gminy Poraj - Janusz Gniatkowski

 

Honorowy Obywatel Gminy Poraj - Krystyna Maciejewska

 

 Honorowy Obywatel Gminy Poraj - Jerzy Gacek

 

 Honorowy Obywatel Gminy Poraj - Magdalena Cielecka