Gmina Poraj

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

3 października 2018

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Gmina Poraj otrzymała w 2018 roku wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Dzięki temu Biblioteka Szkolna działająca przy Szkole podstawowej im. Pokoju w Żarkach Letnisku wzbogaci się o nowe pozycje, a uczniowie zyskają szansę zapoznania się z najnowszymi bestsellerami książkowymi.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. z dnia 22.10.2015 r. pod poz. 1667). Celem programu jest sprawienie, by każdy uczeń miał łatwy dostęp do książek, które go zainteresują, wciągną i zaintrygują. Zachęcenie dzieci i młodzieży do sięgania po lektury to najbardziej skuteczny sposób rozwijania u nich zainteresowań, kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz kształtowania nawyku czytania i sięgania po nowe książki w dorosłym życiu.

W bieżącym roku Gmina Poraj, po złożeniu stosownego wniosku, otrzymała dotację na realizację wyżej wymienionych celów w Szkole Podstawowej im. Pokoju w Żarkach Letnisku. Biblioteka Szkolna, wraz z uczniami oraz kadrą pedagogiczną, przygotowuje listę pozycji książkowych, które wzbogacą jej zbiory. Dzięki temu do końca bieżącego roku uczniowie zyskają całkiem nowe książki, które nie są lekturami szkolnymi, ale które sami chcieliby przeczytać.

 

Wsparcie finansowe z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych, niebędących podręcznikami, w ramach Narodowego Programu Wspierania Czytelnictwa dla:

  • Szkoły Podstawowej im. Pokoju w Żarkach Letnisku:

koszt całkowity: 15.000,00 zł
kwota dotacji: 12.000,00 zł
kwota wkładu własnego: 3.000,00 zł

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie