Gmina prosi marszałka o budowę drogi wojewódzkiej w pasie dotychczasowej drogi na ul.Piłsudskiego

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
5 października 2018

Trwają intensywne prace przygotowawcze do modernizacji kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 z Poraja w kierunku Osin. Projekt już gotowy. Nie zgadzają się z nim jednak niektórzy mieszkańcy gminy, dla których budowa drogi według planu Urzędu Marszałkowskiego, skutkowałaby koniecznością oddawania części działek pod drogę. Dlatego protestują, by budować ją w dotychczasowym jej przebiegu. Bez konieczności przestawiania ogrodzeń itp. Przedstawiciele mieszkańców pojawili się na ostatniej sesji Rady Gminy, by wyrazić swoje niezadowolenie z planów Urzędu Marszałkowskiego. Do oczekiwań mieszkańców przychylają się również władze Gminy Poraj.

W tym celu wójt Łukasz Stachera zwrócił się do marszałka z pismem i prośbą, by o realizację budowy drogi w obrębie dotychczasowego pasa drogi, uzasadniając to interesami mieszkańców i występując w ich imieniu. Mając to na celu, wójt zwrócił się o zmianę zaprojektowanych ciągów pieszych i rowerowych oraz dostosowanie ich do szerokości istniejącego pasa drogi wojewódzkiej, czyli z jedną ścieżką, jezdnią i chodnikiem po drugiej stronie jezdni. Droga wojewódzka to jedna z najważniejszych dróg naszego regionu. Dla obecnych władz Gminy Poraj remonty i modernizacja dróg to kwestia priorytetowa. Priorytetowe dla władz Gminy Poraj są: budowa chodnika w Poraju na odcinku od ul. Północnej do ul. Kosmicznej, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Zalewu Porajskiego na odcinku ul. Północna w Poraju - ul. Modrzewiowa w Masłońskich oraz budowa zjazdu na drogę przy Zalewie. Przy okazji przypominamy, że remont drogi wojewódzkiej 791 trwa etapami od kilku już lat. Jest to wielka i kosztowna, ale bardzo potrzebna inwestycja, która przebiegała na terenie naszej Gminy następująco: w 2010 roku - budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW791, przebudowa obiektów mostowych między Porajem a Żarkami Letnisko; w 2012 roku - budowa ronda w Poraju i w roku 2013 - budowa chodnika i ścieżki rowerowej, przebudowa jezdni i kanalizacji, modernizacja dwóch mostów oraz dwóch przepustów w ciągi drogi w miejscowości Poraj, Masłońskie, Żarki Letnisko.

Teraz gdy tylko Urząd Gminy otrzyma pozytywną odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich czy Marszałka Województwa, niezwłocznie przekażemy Państwu tą informację.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie