Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Poraj

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
27 lipca 2018

W czwartek 26 lipca o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Poraju odbyła się L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy. Najważniejszym punktem obrad była kwestia odwołania oraz powołania Skarbnika Gminy Poraj.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Poraj

L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Poraj została zwołana przez wójta Łukasza Stacherę w związku z koniecznością odwołania pani skarbnik oraz potrzebą zachowania ciągłości na stanowisku, co oznaczało automatyczne powołanie nowej osoby pełniącej funkcję skarbnika.

W sesji wzięli udział wszyscy radni oraz wójt Łukasz Stachera, zastępca wójta Katarzyna Kaźmierczak, sekretarz Gminy Maria Magdalena Gurbała, radca prawny Monika Stańczyk-Mroczko oraz zaproszeni goście.

 

Najważniejszym punktem obrad była uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy, Jadwigi Zasik, która 30 maja br. osiągnęła wiek emerytalny i w związku z tym złożyła do wójta Gminy Poraj pismo o rozwiązanie stosunku pracy ze skutkiem na dzień 26 lipca 2018 r. Tym samym wójt Łukasz Stachera wystąpił do Rady Gminy Poraj z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania skarbnika, zgodnie przepisami prawa (art. 18 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz.U. Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95).

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Poraj odwołanie skarbnika

Jadwiga Zasik

Pani Jadwiga Zasik pełniła najbardziej odpowiedzialną funkcję na szczeblu gminnym - skarbnika Gminy od 1 lipca 2006 r., czyli w sumie ponad 12 lat. Wcześniej, tj. od 1991 r., pracowała jako główna księgowa w placówkach oświatowych Gminy Poraj (szkoły i przedszkola, dzisiejszy ZEAS). W sumie może poszczycić się doświadczeniem aż 27 lat pracy w finansach publicznych.

Wójt Łukasz Stachera dziękował pani Jadwidze za wieloletnią pracę na rzecz Gminy Poraj, sumienne wykonywanie obowiązków urzędnika państwowego, planowanie oraz realizację działań finansowych, trafne decyzje dotyczące majątku i budżetu gminy, rzetelność i obowiązkowość, a także skromność na co dzień oraz profesjonalną obsługę mieszkańców. Wójt podkreślał, że tyle lat pracy na rzecz całej naszej gminnej społeczności na pewno nie zostanie zapomniane. Pani Jadwiga dla nas wszystkich jest przecież wzorem wspaniałego człowieka i współpracownika, a także przykładem pracowitości, uczciwości oraz wspaniałego serca. Dziękujemy jej za cały trud wniesiony w budowę lokalnej samorządności, kompetentne rozmowy, dobre rady, właściwe rozwiązania, a także zwykłą codzienną serdeczność oraz otwartość na drugiego człowieka.

- W związku z rozpoczęciem całkiem nowego rozdziału w życiu, życzę pani Jadwidze wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, sił i cierpliwości, spokoju oraz radości z każdego dnia spędzonego na emeryturze z rodziną. Od teraz wreszcie będzie miała mnóstwo czasu na realizację wszystkich planów i zamierzeń, których nie mogła dokonać do tej pory przez liczne obowiązki służbowe – na zakończenie dodał wójt Łukasz Stachera.

Odchodząca na emeryturę Jadwiga Zasik z wielkim wzruszeniem dziękowała włodarzom gminy oraz zgromadzonym radnym za życzliwą współpracę, na tak burzliwym i trudnym szczeblu pracy jakim jest planowanie, realizowanie i zarządzanie gospodarką finansową gminy.

 

W kolejnym punkcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy znalazła się uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Poraj. W celu zachowania ciągłości jednej z najważniejszych funkcji w Urzędzie Gminy oraz zapełnienia wakatu na tym stanowisku, radni musieli od razu zająć się tą kwestią, kierując się odpowiednimi przepisami prawa (tj. powołanie skarbnika dokonywane jest na wniosek wójta i należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy – tekst jedn. Dz.U. Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

I tak na stanowisko Skarbnika Gminy Poraj, zgodnie z wnioskiem wójta, Rada Gminy Poraj jednogłośnie powołała panią Annę Kuklę, obecną p.o. kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminy Poraj.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Poraj powołanie nowego skarbnika

Anna Kukla

Anna Kukla spełnia wszystkie wymogi formalne, określone w art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W 1995 r. odbyła studia wyższe na Wydziale Ekonomii w zakresie finansów i bankowości i uzyskała tytuł magistra ekonomii. W 2000 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości.
Jednak bardzo ważne i istotne jest wieloletnie doświadczenie pani Anny, które zdobyła na stanowiskach głównej księgowej w wielu placówkach oświatowych Gminy Poraj (m.in. w przedszkolu, gimnazjum, szkole podstawowej). Podobnie zresztą, jak i stałe dokształcanie się i szlifowanie swoich umiejętności podczas licznych kursów i szkoleń z zakresu finansów publicznych. To wszystko powoduje, że z pewnością wspaniale zastąpi dotychczasową panią skarbnik na jej stanowisku, idąc pewnie w jej ślady.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Poraj odwołanie powołanie skarbnika gminy poraj

 

W dalszej części L Nadzwyczajnej Sesji radni zajęli się również projektami uchwał w sprawie: udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj, a także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj – etap I (dotyczący działek w Poraju oraz Jastrzębiu). Oba projekty zostały przyjęte przez Radę Gminy Poraj.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Poraj odwołanie powołanie skarbnika gminy poraj


Po przegłosowaniu wszystkich uchwał nastąpiło oficjalne zamknięcie L Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poraj w dniu 26 lipca 2018 r.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie