Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
6 czerwca 2018

Informujemy, że od miesiąca czerwca 2018 r. następują zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Poraj.

Zmianie ulegają terminy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Poraj w zakresie:

  • odbiorów odpadów biodegradowalnych (worek brązowy) dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Poraj (wybrane ulice)

  • odbiorów odpadów komunalnych zmieszanych z terenów zabudowy wielorodzinnej na terenie miejscowości Poraj (ul. Górnicza bloki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz ul. Armii Krajowej 23)


Zmiany harmonogramu są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poraj (zakładka Ochrona Środowiska - Gospodarka Odpadami - Harmonogram odbioru odpadów rok 2017-2018).

Informacje uzyskać można również w Urzędzie Gminy Poraj, pok. 109 oraz pod nr tel. 34 314 52 51 wewn. 30.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie