Strażacy z Poraja podsumowali rok 2017

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
1 marca 2018

Trwa cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP naszej gminy. Porajscy strażacy podsumowali swój aktywny rok w zmodernizowanej strażnicy.

zebranie osp poraj

Fot.: arch. UG Poraj

Walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP w Poraju

W zebraniu uczestniczyli m.in.: wójt Łukasz Stachera, komendant PSP w Myszkowie bryg. mgr inż. Sergiusz Wiśniewski, wiceprezes Zarządu Powiatowego dh Zdzisław Ucieklak, prezes gminnego OSP dh Mariusz Karkocha, przewodniczący Rady Gminy Poraj dh Andrzej Pawłowski oraz sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego RP w Poraju dh Anna Trąbska. Prezes dh Paweł Krzyczmonik otwarł i poprowadził zebranie, naczelnik dh Przemysław Boroń i jego zastępca dh Łukasz Pigoń przedstawili sprawozdania z działalności jednostki w 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe i plany na rok obecny. W jednostce OSP w Poraju jest obecnie 46 członków, w tym 34 członków zwyczajnych, 3 honorowych oraz 9 osobowa MDP. Druhowie z Poraja cieszą się z nowej remizy strażackiej i jej zmodernizowanego wnętrza, które wykonano staraniem Urzędu Gminy. Wszyscy mają wielką nadzieję, że szybko uda się ją wyposażyć i doprowadzić do zamierzonych efektów. Strażacy oczekują na nowy samochód bojowy, bowiem leciwy już Star 266 odbiega mocno od zapotrzebowania jednostki. Problemem w jego pozyskaniu są jednak zmienione ostatnio w ustawie o ochronie przeciwpożarowej zasady dofinansowania do zakupu nowych aut, które znacznie utrudniają gminom ich pozyskiwanie. Goszczący na zebraniu przedstawiciele władz samorządowych, straży zawodowej i ochotniczej zgodnie podkreślali zaangażowanie druhów z Poraja, składając podziękowania i życzenia dalszej owocnej służby. Druhowie podziękowali symboliczną statuetką Wójtowi Gminy Poraj Łukaszowi Stacherze za kolejne lata wsparcia i zrozumienia dla ich działań i inicjatyw płynących z potrzeb druhów. Zarząd jednostki otrzymał absolutorium za rok 2017.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie