Informacja dot. wycinki drzew w miejscowości Masłońskie

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
11 stycznia 2018

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wycinki drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej D-791 w miejscowości Masłońskie informujemy, że w/w wycinka jest prowadzona przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Złoty Potok w ramach planowanej gospodarki leśnej.

Obecnie przeprowadzana wycinka drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej D-791 w miejscowości Masłońskie jest prowadzona przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Złoty Potok w ramach planowanej gospodarki leśnej, która ma na celu cięcia zrębowe.

Działanie to realizowane jest na podstawie zatwierdzonego decyzją nr DLP-1.611.22.2016 z dnia 8.04.2016 r. planu urządzenia lasu na lata 2016-2025.

 

wycinka drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej D-791 w miejscowości Masłońskie

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie