Gmina Poraj wysoko w rankingach porównawnczych gmin wiejskich

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 listopada 2017

W opublikowanych w ostatnim czasie rankingach, w tym Ministerstwa Finansów, Gmina Poraj plasowana jest na znacząco wysokich pozycjach.

Ranking liderów rozwoju – Gmina Poraj najlepsza w powiecie

Gmina Poraj zajęła 178. miejsce w rankingu najszybciej rozwijających się gmin wiejskich w Polsce. Na szczeblu wojewódzkim zajmujemy 24. miejsce, natomiast w powiecie myszkowskim jesteśmy na 1. miejscu.

Ranking Politechniki Warszawskiej Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. Swym zakresem obejmuje 2478 samorządów.

- Ranking jest tworzony przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej i ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego, a także promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców – wyjaśnia Andrzej Kozłowski, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy Poraj.

W tegorocznej edycji rankingu liderem wśród gmin wiejskich został Kleszczów (woj. łódzkie). Gmina Poraj zajęła wysokie 178. miejsce wśród wszystkich 2478 gmin wiejskich całej Polski. W skali całego województwa śląskiego uplasowała się na 24. miejscu, zaś na szczeblu powiatu zajęła pierwsze miejsce jako najdynamiczniej rozwijająca się gmina wiejska powiatu myszkowskiego.

 

Gmina Poraj wysoko w stawce najbogatszych gmin

W opublikowanych w ostatnim czasie rankingach, w tym Ministerstwa Finansów, Gmina Poraj plasowana jest na bardzo wysokich pozycjach.

Minister Finansów wysoko ocenił zrównoważony rozwój Gminy Poraj. Każda gmina w Polsce czerpie dochody z tytułu podatków od nieruchomości i innych opłat, np. eksploatacyjnych, a także osiąga wpływy z podatków CIT i PIT. Ich wysokość przekłada się m.in. na realizowane inwestycje, a w konsekwencji na jakość życia mieszkańców.

Ministerstwo Finansów opublikowało dane o dochodach gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca za 2016 r. Na ponad 2500 gmin w Polsce, Poraj znalazł się na 472. pozycji. To bardzo wysoko. Dla porównania Koziegłowy uplasowały się na pozycji 1002, Żarki 1521, a Niegowa na 2122 pozycji!

 

Gmina Poraj wysoko w rankingu liderów inwestycji

Gmina Poraj znalazła się wysoko w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2014-2016 zajmując 289. miejsce na wszystkie 1559 zbadane gminy wiejskie.

Ranking „Wspólnoty” zatytułowany „Liderzy inwestycji” to opracowane przez Pawła Swianiewicza, profesora ekonomii, kierownika Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julię Łukomską, doktora nauk ekonomicznych UW, zestawienie wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS pod kątem kilku aspektów.

Z podsumowania raportu wynika, że poziom inwestycji samorządowych od kilku lat jest niższy od oczekiwanego. Jeśli spojrzeć na budżety wszystkich JST, to rekordowy pod tym względem był rok 2010. Od tego czasu notujemy spadki, z jednorazowym odbiciem w 2014 r. Ale rok 2016 był wyjątkowo niedobry, gdyż wielkość budżetowych wydatków majątkowych spadła do najniższego poziomu od 2005 r. Obecnie zaś oczekuje się, że 2017 rok przyniesie wzrost w tej dziedzinie, głównie ze względu na uruchomienie nowej puli środków unijnych. Od jakiegoś czasu większość gmin coraz mniej inwestuje w oświatę i ochronę zdrowia, większy nacisk kładąc na inwestycje transportowe, kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków.

Podobna sytuacja jest także w Gminie Poraj, która zajęła 289. miejsce w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2014-2016 ze średnimi wydatkami per capita na wysokości 753,72 zł.

- W latach 2013-2015 zrealizowaliśmy szereg inwestycji z dużym udziałem środków zewnętrznych. Kolejne lata to lekki zastój związany głównie z oczekiwaniem na uruchomienie przez rząd kolejnych transz środków unijnych. Począwszy od tego roku wszyscy powinni odczuć ożywienie w realizacji kolejnych inwestycji. Niemniej jednak wszędzie dokoła widać, jak dużo zmieniło się w Gminie Poraj. I nadal będzie się zmieniać. – mówi wójt Łukasz Stachera.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie