Fotografowie przyrody poszukiwani do współpracy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
6 października 2017

Fundacja Przyroda i Człowiek oraz Związek Gmin Jurajskich zapraszają do współpracy wszystkie osoby fotografujące przyrodę przy realizacji publikacji popularyzującej walory Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

zaproszenie do współpracy fotografów

Zależy nam na ukazaniu mozaikowego układu szaty roślinnej oraz świata zwierząt, wynikającego z występowania na Wyżynie siedlisk o zróżnicowanych cechach, m.in. wapiennych wzgórz, skalnych ścian, obszarów pokrytych piaskami, wilgotnych siedlisk dolin rzecznych i źródlisk. Jednym z ważnych aspektów planowanego wydawnictwa będzie ukazanie wielowiekowego związku człowieka z przyrodą. Uchwycenie często odchodzących już dziś krajobrazów i towarzyszących im gatunków roślin i zwierząt to ważne założenie przygotowywanej książki.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie linków do autorskich katalogów z fotografiami – wglądówkami lub pojedynczych zdjęć na adres: przyrodaiczlowiek@gmail.com

Termin zgłoszeń mija 20 grudnia 2017 r.

Dla autorów zakwalifikowanych zdjęć przewidziano autorskie honoraria.

Wydanie publikacji planowane jest w 2018 r.

Szczegóły: www.jura.info.pl

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie