Gminne Obchody Dnia Strażaka

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
10 maja 2017

Gospodarzem tegorocznych Gminnych Obchodów Dnia Strażaka była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroniu. W sobotę 6 maja w lokalnej remizie odbyła się tradycyjna uroczystość, podczas której wójt Łukasz Stachera podziękował strażakom za ich pracę oraz wręczył zasłużonym druhom odznaczenia i medale.

Gminne obchody Dnia Strażaka

Fot.: Paweł Krzyczmonik, UG Poraj

Tegoroczne Gminne Obchody Dnia Strażaka odbyły się w remizie OSP w Choroniu

Sobotnia uroczystość rozpoczęła się zbiórką strażaków ze wszystkich jednostek OSP z Gminy Poraj. Poczty sztandarowe wystawiły: OSP z Poraja, OSP z Żarek Letniska, OSP z Jastrzębia, OSP z Gęzyna, OSP z Kuźnicy Starej, a także oczywiście gospodarze, czyli OSP z Choronia. Przybyła także reprezentacja zaprzyjaźnionej drużyny OSP z Biskupic oraz zespoły Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Wśród przybyłych gości nie zabrakło Wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery wraz z Zastępcą Katarzyną Kaźmierczak, Wicestarosty Myszkowskiej Anny Sochy-Korendo, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Sergiusza Wiśniewskiego, Prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP Klemensa Podlejskiego, Wiceprezesa Zarządu Powiatowego OSP RP Zdzisława Ucieklaka, Komendanta Komisariatu Policji w Koziegłowach Krzysztofa Macherzyńskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Poraj Andrzeja Pawłowskiego, Radnego Powiatu Myszkowskiego Krzysztofa Klimka, Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Pozyskiwania Środków Adama Zaczkowskiego, Kierownika Referatu Promocji Andrzeja Kozłowskiego, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Magdaleny Ryziuk-Wilk, Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury Celiny Giermali, p.o. Kierownika ZEAS Anny Kukli, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Choroniu Doroty Mizery, Sołtysa Choronia Edwarda Mizery, Przewodniczącej PZERiI w Choroniu Barbary Skóry, Sołtysa Dębowca Anny Ociepki, a także mieszkańców Choronia i okolic.

W uroczystym przemarszu wszyscy uczestnicy udali się pod Kapliczkę św. Floriana w Choroniu, gdzie odbyła się msza św. polowa w intencji wszystkich strażaków oraz ich rodzin odprawiana przez ks. prałata Mariana Dudę oraz proboszcza Parafii w Choroniu ks. Jana Lisieckiego.

Po mszy uroczystość przeniosła się pod remizę OSP w Choroniu, gdzie odbyła się część oficjalna spotkania. Zebranych gości i druhów powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Poraju Mariusz Karkocha, który poprowadził dalsze obchody.

Po krótkim wstępie Prezes OSP w Choroniu Tomasz Marchewka złożył meldunek Prezesowi Zarządu Powiatowego OSP RP Klemensowi Podlejskiemu. Następnie zostały wręczone odznaczenia. Doceniając trud i wierną służbę w ratowaniu mienia i życia ludzkiego oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Poraj, medale wraz z legitymacjami otrzymali:

 • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:

dh. Sebastian Makuch – OSP Żarki Letnisko, złoty
dh. Kacper Słabosz – OSP Żarki Letnisko, złoty
dh. Jowita Słabosz – OSP Żarki Letnisko, srebrny
dh. Wojciech Widawski – OSP Żarki Letnisko, srebrny
dh. Maciej Surma – OSP Żarki Letnisko, srebrny

 •  Odznaka „Za Wysługę Lat”:

5 lat:

dh. Damian Caliński – OSP Gęzyn
dh. Karol Hofman – OSP Gęzyn
dh. Karol Jastrzębski – OSP Gęzyn
dh. Karol Służałek – OSP Gęzyn
dh. Anna Karkocha – OSP Żarki Letnisko
dh. Sebastian Kamiński – OSP Żarki Letnisko

 10 lat:

dh. Renata Czerniak – OSP Gęzyn
dh. Tomasz Czerniak – OSP Gęzyn
dh. Paweł Iwański – OSP Żarki Letnisko
dh. Joanna Iwańska – OSP Żarki Letnisko
dh. Barbara Komar – OSP Żarki Letnisko

 15 lat:

dh. Artur Miklas – OSP Żarki Letnisko

20 lat:

dh. Sławomir Bochenek – OSP Żarki Letnisko
dh. Mieczysław Chajduk – OSP Żarki Letnisko

 30 lat:

dh. Anna Czech – OSP Żarki Letnisko

35 lat:

dh. Mirosław Pasek – OSP Gęzyn

 40 lat:

dh. Marian Słabosz – OSP Żarki Letnisko
dh. Zbigniew Wieczorek – OSP Żarki Letnisko

 50 lat:

dh. Bogdan Żywiołek – OSP Gęzyn

 •  Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

dh. Włodzimierz Zjawiński – OSP Choroń
dh. Grzegorz Górecki – OSP Choroń

 •  Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

dh. Robert Bajor – OSP Choroń
dh. Maciej Chwastek – OSP Choroń
dh. Tomasz Marchewka – OSP Choroń
dh. Mariusz Karkocha – OSP Żarki Letnisko
dh. Wiesław Komar – OSP Żarki Letnisko

 •  Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

dh. Marcin Ziembacz – OSP Choroń

 •  Odznaka „Strażak Wzorowy”:

dh. Klaudiusz Kowalczyk – OSP Choroń
dh. Marek Gawron – OSP Żarki Letnisko
dh. Marcin Makuch – OSP Żarki Letnisko
dh. Artur Miklas – OSP Żarki Letnisko

W trakcie uroczystości Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP Klemens Podlejski wraz z Wiceprezesem Zdzisławem Ucieklakiem oraz Wójtem Gminy Poraj Łukaszem Stacherą wręczył Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza druhowi Andrzejowi Plucie.

Gminne obchody Dnia Strażaka

Fot.: Paweł Krzyczmonik, UG Poraj

Andrzej Pluta otrzymał najwyższe strażackie odznaczenie - Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza stanowi jedno z najwyższych wyróżnień przyznawanych strażakom ochotnikom za szczególne zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest wielkim wyróżnieniem i podkreśleniem zasług danej osoby. Dla każdego strażaka Bolesław Chomicz jest bowiem ikoną pożarnictwa, wybitną osobą, pasjonatem o nieprzeciętnych talentach przywódczych i organizacyjnych.

Bolesław Chomicz urodził się w 1878 r. Był polskim działaczem społecznym i organizatorem polskiej straży pożarnej. Działał na rzecz usprawnienia służb pożarniczych, organizował nowe jednostki Towarzystwa Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pomagał w udoskonalaniu istniejących jednostek. Doprowadził do powstania „Przeglądu Pożarniczego” i był jego redaktorem naczelnym do 1914. Współpracując z Józefem Tuliszkowskim tworzył ruch strażacki niezależny od centralistycznej organizacji rosyjskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pracował nad zjednoczeniem ruchów strażackich z trzech zaborów. We wrześniu 1921 roku odbył się zjazd zjednoczeniowy, na którym powołano Główny Związek Straży Pożarnych RP. Bolesław Chomicz został pierwszym prezesem. Był człowiekiem wybitnym. Cechowała go pasja pracy i nieprzeciętny talent organizatorski. Był bezkompromisowy, nie uznawał żadnej taryfy ulgowej dla nierzetelności, bałaganiarstwa i marnotrawstwa. Pozostawił trwały i wyraźny ślad w polskiej straży pożarnej i do dziś jest wybitnym wzorem dla wszystkich druhów.

 Po ceremonii dekoracji zasłużonych strażaków wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera w przemówieniu złożył wszystkim strażakom życzenia z okazji ich święta i podziękował, że mimo stale wzrastającego zakresu zadań i obowiązków, są stale w gotowości do bezinteresownego niesienia pomocy bliźnim w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

- Dzień Strażaka to tradycyjnie czas, kiedy mam okazję osobiście podziękować strażakom za ich całoroczny trud, odwagę i ofiarność w niesieniu pomocy potrzebującym. Dzięki Waszej postawie, ciężkiej i niebez- piecznej pracy, sumiennemu podejściu do obowiązków, profesjonalnej i społecznej działalności, a także wysokiej sprawności bojowej mieszkańcy naszej Gminy czują się bezpieczni, a Straż Pożarna cieszy się niesłabnącym zaufaniem oraz dużym szacunkiem. Dziękujemy Wam za to, że zawsze jesteście gotowi, by nieść pomoc – podkreślał wójt Łukasz Stachera.

Gminne obchody Dnia Strażaka

Fot.: Paweł Krzyczmonik, UG Poraj

Wójt Łukasz Stachera podziękował strażakom za ich ofiarną pracę 

Następnie Wicestarosta Myszkowska Anna Socha-Korendo w imieniu Starosty oraz swoim przekazała wszystkim druhom wyrazy uznania i podziękowania za zaangażowanie i fachowość w pracy, która służy całej lokalnej społeczności. Wręczyła także statuetki wraz z podziękowaniami dla każdej jednostki OSP z terenu Gminy Poraj.

Gminne Obchody Dnia Strażaka

Gminne obchody Dnia Strażaka

Fot.: Paweł Krzyczmonik, UG Poraj

 Każda jednostka OSP z terenu Gminy Poraj otrzymała specjalne podziękowania
od Wójta Łukasza Stachery oraz Starosty Dariusza Laseckiego (wręczała Wicestarosta Anna Socha-Korendo)

W dalszej części zaproszeni goście w krótkich przemówieniach podkreślili wagę pracy strażaków, podziękowali za codzienne realizowanie trudnych zadań i poświęcenie w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Podkreślili także, że każdy druh powinien się czuć dumny z wybranej drogi, a także czuć zasłużone spełnienie oraz satysfakcję z wykonywanej pracy.

Na zakończenie druh Andrzej Kozłowski odczytał list Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemara Pawlaka. Po czym nastąpiło oficjalne zakończenie uroczystości oraz odprowadzenie pocztów sztandarowych.

Organizatorem Gminnych Obchodów Dnia Strażaka był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poraju.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza (awers)

  Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza (awers)

 • Powiększ zdjęcie Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza (rewers)

  Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza (rewers)

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie List Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemara Pawlaka (str.1)

  List Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemara Pawlaka (str.1)

 • Powiększ zdjęcie List Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemara Pawlaka (str.2)

  List Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemara Pawlaka (str.2)

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie