Raport z posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 kwietnia 2017

W środę 19 kwietnia o godz. 12.30 w Urzędzie Gminy w Poraju odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które zwołał wójt Łukasz Stachera w związku z panującymi ciężkimi warunkami atmosferycznymi na terenie naszej gminy.

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na posiedzeniu obecni byli: wójt Łukasz Stachera, zastępca wójta Katarzyna Kaźmierczak, sekretarz Maria Magdalena Gurbała, przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski, Zygmunt Skrzypiec odpowiedzialny za Zarządzanie Kryzysowe i Obronę Cywilną w UG Poraj, kierownik GOZ Agnieszka Wójcik, p.o. kierownika ZEAS Anna Kukla, kierownik GOPS Celina Giermala, prezes spółki PORECO Rafał Kępski, kierownicy referatów Urzędu Gminy Poraj: Adam Zaczkowski (Gospodarka Komunalna) i Andrzej Kozłowski (Komunikacji Społeczna), pracownicy zaangażowani w prace związane z usuwaniem skutków załamania pogody, a także sołtysi z Gminy Poraj.

Prowadzący spotkanie wójt Łukasz Stachera na samym początku podkreślił, że ze względu na warunki pogodowe większa część Gminy Poraj pozostaje bez prądu, ogrzewania, a nawet wody i znajduje się w czołówce miejsc na mapie Polski, w których panuje bardzo ciężka sytuacja i najwyższa awaryjność prądu. Podkreślił też, że w chwili obecnej najważniejsza jest sprawna koordynacja oraz synchronizacja prac wszystkich osób zaangażowanych w zwalczanie powstałej sytuacji kryzysowej. Następnie wysłuchał aktualnych raportów dotyczących różnych dziedzin funkcjonowania naszej Gminy.

 

ENERGIA I PRĄD:

W dużej części Gminy Poraj nie ma prądu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA, w naszym regionie nadal 42 podstacje są nieczynne, a ponad 3,5 tys. osób pozostaje bez prądu. Jeśli warunki pogodowe nie ulegną pogorszeniu przewiduje się, że najpóźniej w dniu jutrzejszym powinny przywrócić pełne dostawy.
Jeśli chodzi o infrastrukturę gminną, to większość urządzeń funkcjonuje prawidłowo, działają telefony, sieć inernetowa oraz monitoring.
Porajska stacja benzynowa jest nieczynna ze względu na brak prądu. Przewiduje się, że dzisiaj w godzinach popołudniowych powinny zostać przywrócone w tamtym rejonie dostawy prądu.

 WODA:

Po porannych kłopotach z brakiem wody w niektórych miejscowościach sytuacja została opanowana i na chwilę obecną dostawy wody są realizowane na całym terenie Gminy Poraj.
Wszystkie przepompownie (w Masłońskiem, Żarkach Letnisku i Choroniu) działają sprawnie, zasilane są przez agregaty prądotwórcze. Nie ma więcej zgłoszeń o dalszych awariach.

DROGI:

Wszystkie główne drogi w Gminie Poraj są przejezdne. Brygada gminna działa i na bieżąco odśnieża wszystkie drogi własnym pługiem, nawet te, których opieka leży w gestii innych jednostek, np. powiatu. Własnymi siłami gminnymi odśnieżane są kolejne odcinki dróg, a nawet ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Do godz. 15-16 powinna zakończyć się cała akcja. W razie konieczności zostanie przeprowadzona w godzinach wieczornych akcja posypywania dróg piaskiem, z uwagi na możliwość występowania śliskich nawierzchni.
W tym miejscu przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także Uchwałą 187(XXIII)16 Rady Gminy z dnia 16 września 2016 r., właściciel nieruchomości ma obowiązek samodzielnie uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodnika położonego wzdłuż ogrodzenia. Apelujemy o to, by każdy właściciel odśnieżył okolice przed swoją posesją tak, by ułatwić pieszym poruszanie się.

STRAŻ POŻARNA:

Od wczoraj, od późnych godzin popołudniowych, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Gminie pomagają mieszkańcom w zwalczaniu skutków obfitych opadów śniegu. 5 jednostek jeździ cały czas, ma dołączyć do nich jeszcze jedna. Na bieżąco usuwane są gałęzie oraz powalone drzewa, które znacznie utrudniają poruszanie się po miejscowościach. Usuwane są także zerwane kable, sieci energetyczne oraz światłowody, które zalegają na drogach i chodnikach.
Gminne jednostki OSP utrzymują stały kontakt z Państwową Strażą Pożarną. Są stale pod telefonem i czekają na zgłoszenia mieszkańców.

OŚRODEK ZDROWIA:

Od rana w Ośrodku Zdrowia nie było wody. Problem został usunięty i w chwili obecnej woda już jest. Jest natomiast problem z siecią internetową, a tym samym z wystawianiem nowych recept – ich drukowanie jest niemożliwe ze względu na brak połączenia z siecią. Nie mniej jednak obsługa pacjentów jest sprawna i działa na bieżąco.

OŚWIATA:

Dzisiaj na terenie Gminy Poraj odbył się zaplanowany test gimnazjalistów. W obu szkołach wszystko przebiegło prawidłowo i uczniowie napisali egzamin zgodnie z planem.
Wszystkie placówki oświatowe działały,mimo braku wody i prądu. W Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisku skrócono lekcje, a tamtejsze Przedszkole i Żłobek zostały zamknięte. W szkołach, do których zgłosiła się niewielka liczba uczniów zostały przeprowadzone zajęcia wychowawcze.
Część rodziców pozostawiła dzieci w domach.

POMOC SPOŁECZNA:

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco w terenie sprawdzają, jak wygląda sytuacja u swoich podopiecznych i czy ktoś nie potrzebuje dodatkowej pomocy. Jeden przypadek został zgłoszony na Policję, ze względu na brak możliwości dojazdu spowodowany zaspami i zwalonymi drzewami.
Na chwilę obecną nie ma żadnych doniesień o poszkodowanych.

 

Na zakończenie spotkania wójt Łukasz Stachera zaapelował do wszystkich zaangażowanych w prace sztabu kryzysowego o natychmiastowe przekazywanie istotnych informacji, spójne działania oraz wytężoną pracę na rzecz mieszkańców tak, by pomóc wszystkim, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. W razie potrzeby zapowiedział także zwołanie kolejnego posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie