Najnowsze dane demograficzne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
8 kwietnia 2021

Dane dotyczące ewidencji ludności w Gminie Poraj.  Dotyczą one okresu od 1 stycznia do końca marca tego roku. 

I tak:

Liczba mieszkańców ogółem (pobyt stały)- 10555
Kobiety (pobyt stały) - 5544
Mężczyźni (pobyt stały) – 5011

Pobyt czasowy ogółem - 187
Kobiety (pobyt czasowy) – 105 
Mężczyźni (pobyt czasowy) – 82

Urodzenia - 10
Zgony – 41
Małżeństwa – 3

Cudzoziemcy (obywatelstwo - pobyt stały; pobyt czasowy)
Ukraińskie - 4;25 
Gruzińskie – 0;1
Białoruskie – 1;2
Francuskie – 3;3 
Słowackie – 1;0
Niemieckie – 3;2 
Bułgarskie – 2;0  
Szwajcarskie – 1;0
Islandzkie – 1;0
Włoskie – 1;1
Bangladesz - 0;1
Tajlandia - 0;1

Ogółem: 17;36.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie