Już od dzisiaj szkoły przeszły na tryb edukacji online

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 marca 2020

Od dziś, 25 marca do 10 kwietnia, uczniowie i nauczyciele przechodzą w tryb nauczania online. "Nie ma co ukrywać, że edukacja online to ogromne wyzwanie, dla wszystkich" - podkreśla Anna Socha - Korendo, kierownik ZEAS w Poraju. Choć ministerstwo określiło ogólnie jak ma wyglądać takie nauczanie, to jednak wybór narzędzi do kontaktu i sposób przekazu w dużej mierze zależy od decyzji dyrektora szkoły i indywidualnej pracy nauczyciela. Dzięki wspólnym ustaleniom dyrektorów szkół z Gminy Poraj wypracowano jednolitą koncepcję kształcenia na odległość, zgodną z ministerialnymi wytycznymi. Wdrażana jest od dziś w gminnych szkołach.  

Po decyzji ministerstwa, podyktowanej stanem epidemii koronawirusa, organizacja roku szkolnego pozostaje bez zmian. Zmienia się natomiast sposób edukacji. Szkoły zostały zobowiązane, by od środy 25 marca realizować obowiązkowe podstawy programowe drogą elektroniczną. Uczniowie będą sukcesywnie otrzymywać materiały, a rodzice informacje. W praktyce ma to wyglądać tak, że nauczyciel przeddzień realizacji danej partii materiału określi uczniom czego lekcje będą dotyczyć, tak by ci mogli się przygotować na następny dzień, gdy materiał będzie omawiany on line przez nauczyciela. Każdy nauczyciel wybierze indywidualnie razem z klasą komunikator, którym będzie się posługiwać. Paleta obejmuje szereg narzędzi od e-maila, przez Messenger i Wattsup, po Skype lub inne. Ważne, żeby skutecznie przekazywać materiał „na żywo” i oceniać postępy w nauce. Ważny będzie również udział rodziców, którzy będą mogli także na bieżąco sprawdzać postępy w nauce. Nauka prowadzona na odległość ma być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Szczegóły i zasady nauczania on line dostępne są na stronach internetowych szkół bądź w ich mediach społecznościowych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie