Wspólnie o gospodarce niskoemisyjnej i ochronie powietrza

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 lutego 2020

W Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ekologii i Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej (działających w ramach struktur Śląskiego Związku Gmin i Powiatów). Udział w posiedzeniu wzięły m.in. wójt Katarzyna Kaźmierczak i Anna Łagodzińska z Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy.

"Coraz częściej pojawiają się w samorządzie lokalnym wyzwania, które wymagają współdziałania kilku wydziałów czy referatów w ramach jednego urzędu. Jednym z takich przykładów jest właśnie gospodarka niskoemisyjna i ochrona powietrza" – powiedział Witold Magryś, Dyrektor biura Związku otwierając posiedzenie. Na znaczenie szeroko rozumianej transformacji w kontekście walki o czyste powietrze w trakcie swojego wystąpienia zwróciła uwagę Bożena Herbuś, Inżynier Miejski Urzędu Miasta Częstochowy, Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej Związku: "Nie będzie transformacji energetycznej kraju bez transformacji w tej sferze, która powinna nastąpić na poziomie samorządu lokalnego. Transformacja ta wymaga z jednej strony odpowiedniego dotowania, z drugiej zmian w zakresie świadomości energetycznej i ekologicznej społeczeństwa" – powiedziała Bożena Herbuś. Kwestie wynikające z najnowszych zmian w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów omówił w trakcie posiedzenia Piotr Kukla, Dyrektor ds. audytu i planowania energetycznego z Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach. Podczas swojej prelekcji odniósł się też do zawartości Gminnych Programów Niskoemisyjnych, uwarunkowań ich tworzenia i problemów, które najczęściej się pojawiają w pracach nad tego typu dokumentami. W posiedzeniu uczestniczyła również przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, która zwróciła uwagę m.in. na niewielkie zainteresowanie wśród gmin w zakresie ubiegania się o środki w ramach programu "STOP SMOG": "Po roku, licząc od momentu ogłoszenia konkursu zostały podpisane zaledwie trzy porozumienia z gminami. Z województwa śląskiego do tego przedsięwzięcia przystąpiła tylko gmina Pszczyna" – wyjaśniła Wioletta Jończyk, Doradca Energetyczny. W drugiej części swojego wystąpienia Wioletta Jończyk omówiła korzyści i problemy wynikające z opracowywania Gminnych Programów Niskoemisyjnych oraz statystki dotyczące złożonych i realizowanych wniosków w ramach programu „Czyste powietrze” w skali województwa śląskiego. Po wystąpieniach zaproszonych gości odbyła się dyskusja z udziałem członków obu Komisji. 

W obradach uczestniczyły m.in. wójt Katarzyna Kaźmierczak i Anna Łagodzińska z Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie