Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 stycznia 2020

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że w dniach od 15 stycznia do 31 stycznia 2020 r. zostanie przeprowadzone badanie ankietowe koniunktury w gospodarstwie rolnym (II edycja).

Badanie jest realizowane w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet oraz wywiadu telefonicznego z respondentem. Badania realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową do przeprowadzania badań ankietowych.
Potwierdzenie tożsamości ankietera na terenie województwa śląskiego pod numerami tel. 32 77 91 291, 695 255 244 lub mailowo: d.gwozdz@stat.gov.pl. Infolinia: 22 279 99 99 w godz. 8.00-18.00
Przekazanie danych przez Internet (CAII) 15-27.01 – jednostki sprawozdawcze Wywiad telefoniczny (CATI) 20-31.01. – jednostki sprawozdawcze

Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne. Zostaną one wykorzystane do sporządzenia zbiorczych zestawień oraz analiz statystycznych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie