Przedszkole w Żarkach Letnisku otrzymało oczyszczacze powietrza

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
2 grudnia 2019

Przedszkole w Żarkach Letnisku otrzymało pięć oczyszczaczy powietrza. Trafiły do każdej sali przedszkolnej. Przedszkole pozyskało je w ramach kampanii organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG-Przedszkolaku złap oddech”.

"W ramach projektu nasze przedszkole bierze udział również w konkursie na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci oraz na przedstawienie o tematyce zanieczyszczenia powietrza, smogu, zachowań prozdrowotnych" - informuje dyrektor Joanna Sawicka.

Kampania ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkanek i mieszkańców woj. śląskiego, a przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Kampania ma zaktywizować nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej (m.in. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza i sposobów zapobiegania niskiej emisji), a także podnieść świadomość ekologiczną dzieci dotyczącą wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Kampania ma także uświadomić rodziców/opiekunów na temat tego, jaki wpływ na zdrowie – w szczególności dzieci – ma zanieczyszczone powietrze. Kampania ma również wprowadzić zwyczaj codziennego sprawdzania jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia oraz uświadomić korzyści wynikające ze stosowania oczyszczaczy. Kampania jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Śląskiego przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pozyskanych w ramach działania EE 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie