Dyrektorzy szkół wybrani

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 czerwca 2019

Zakończyła się procedura konkursowa w pięciu placówkach oświatowych Gminy Poraj. W Szkole Podstawowej w Poraju i w Żarkach Letnisku nastąpiła zmiana na stanowiskach dyrektorów. W Jastrzębiu oraz Przedszkolach w Poraju i w Żarkach Letnisku placówkom szefować będą dotychczasowi dyrektorzy.

Przez trzy dni w Urzędzie Gminy Poraj odbywały się konkursy mające wyłonić dyrektorów części gminnych placówek oświatowych, na okres od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2024 roku.

Kandydatury oraz prezentowany przez kandydatów projekt pracy, oceniały komisje złożone z przedstawicieli Kuratorium Oświaty, rad rodziców, rad pedagogicznych, organu prowadzącego – Urzędu Gminy oraz związków zawodowych.

Na kolejną swoją kadencję zostały wybrane:
Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu – Jadwiga Kidawa
Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Poraju - Beata Rajczyk
Przedszkole w Żarkach Letnisku - Joanna Sawicka

Komisja wyłoniła w drodze konkursowej dyrektorów:
Szkoła Podstawowa w Poraju – Beata Cichoń
Szkoła Podstawowa w Żarkach Letnisku - Mariola Karpowicz

Zgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły sprawuje swoją funkcję przez pięć lat. „Dotychczasowi dyrektorzy, ci którzy pozostali na swoich stanowiskach oraz zastępcy dyrektorów, wykazywali duże osobiste zaangażowanie, wysoką skuteczność swoich działań i w kierowaniu placówkami. Rzetelnie i sumiennie wykonywali powierzone im zadania. Bez zarzutów organizowali działalność dydaktyczną i wychowawczą w szkołach”- podkreśla wójt Katarzyna Kaźmierczak, która wraz z kierownik ZEAS w Poraju Anną Sochą – Korendo, we wtorek 18 czerwca wręczyła dyrektorom pełnomocnictwa do kierowania placówkami. Swoje stanowiska dyrektorzy obejmą po wakacjach.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie