14 kwietnia. Święto Chrztu Polski.

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 kwietnia 2019

W tym roku po raz pierwszy obchodzimy państwowe Święto Chrztu Polski, które ustanowione zostało w lutym przez parlament. Święto zawsze będzie przypadać 14 kwietnia, w dniu będącym najprawdopodobniej rocznicą przyjęcia przez księcia Mieszka I Chrztu Polski. Od tego momentu minęły już 1053 lata. Święto ma charakter państwowy, ale nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Dziś obchodzimy po raz pierwszy Święto Chrztu Polski. Będzie się ono odbywać co roku 14 kwietnia. Święto ma na celu “upamiętnienie chrztu Polski zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. W tym roku zbiega się z Niedzielą Palmową.

Pojęcie święta państwowego nie zostało zdefiniowane w żadnym akcie normatywnym, lecz z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441) wynika obowiązek podniesienia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów, organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w czasie ich sesji, organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz przez polskie statki żeglugi śródlądowej. Art. 7 ust. 3 ww. ustawy zaleca podnosić lub umieszczać flagę państwową RP na budynkach mieszkalnych lub przed budynkami mieszkalnymi oraz na budynkach lub przed budynkami, w których prowadzi się działalność gospodarczą lub w innych miejscach.

Fot. "Zaprowadzenie chrześcijaństwa", obraz Jana Matejki z 1889 r. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie